U bevindt zich hier: Vragen van opdrachtgevers

Onze kernactiviteiten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren

Vragen van opdrachtgevers

Vragen op het gebied van:Heeft u een vraag op het gebied van Strategie- locatie- en vastgoedadvies voor bedrijven zoals bijvoorbeeld:
 • 'De Europese markt lijkt voor ons nieuwe geneesmiddel interessant. We willen een goed business plan voor Europa.'
 • 'Ons bedrijf groeit expansief en heeft een nieuwe, flexibele benadering voor vastgoed nodig.'
 • 'Wij verwachten enorme marktgroei in de toekomst. Waar moeten we onze fabriek vestigen om op loonkosten te kunnen besparen of moeten we overwegen om de productie uit te besteden aan een gespecialiseerde producent?'
 • ‘Wat is een goede locatie voor onze nieuwe vestiging, rekening houdend met onze ondernemingsstrategie, kosten, het aanbod van personeel, logistieke optimalisatie, subsidies, belastingen en infrastructuur?’
 • 'Ons bedrijf wil de Europese customer support functies centraliseren en is op zoek naar een nieuwe locatie waar voldoende call center-medewerkers beschikbaar zijn'
 • 'Ons bedrijf gaat alle distributiecentra in Europa consolideren. Wat is hiervoor de beste locatiestrategie?'
 • 'We willen de Europese markt verder ontwikkelen en zoeken een locatie voor drie regionale distributiecentra'
 • 'Ons bedrijf is in het bezit van een terrein van 6 hectare dat we niet meer nodig hebben. Wat zijn de verkoopmogelijkheden?'
 • ‘Welke rol spelen mijn locatie(s) en huisvesting binnen mijn organisatie, nu en in de toekomst?’
 • ‘Sluiten onze toekomstige huisvestingsvraag en ons huidig aanbod wel op elkaar aan?’
Klik dan hier: Strategie-, locatie- en vastgoedadvies voor bedrijven


Heeft u een vraag op het gebied van Economische ontwikkeling, werklocaties en gebiedsontwikkeling zoals bijvoorbeeld:
 • ‘Onze regio wil een sterkere positie in de kenniseconomie. Waar liggen de kansrijke clusters?’
 • ‘Hoe kunnen we met onze speerpunten goed aansluiten op het nationale topsectorenbeleid en de nieuwe programma’s van de EU?’
 • ‘Hoeveel ruimte moeten we in onze provincie reserveren voor werklocaties en wat zijn de daarbij behorende kwaliteitsniveaus?’
 • 'Hoe belangrijk is de aanleg van glasvezelnetwerken nu echt?'
 • ‘Hoe ziet een concreet plan van aanpak eruit voor de herstructurering van bedrijventerreinen in onze gemeente?’
 • ‘Hoe krijgen we de ontwikkeling van ons stationsgebied van de grond en kunnen de investeringen (kosten) worden gedekt door de opbrengsten (baten)?'
 • ‘Is een campusontwikkeling nabij onze universiteit kansrijk?’
 • 'Hoe krijgen we een integrale gebiedsontwikkeling van de grond?'
Klik dan hier: Economische ontwikkeling, werklocaties en gebiedsontwikkeling


Heeft u een vraag op het gebied van Commercieel vastgoed zoals bijvoorbeeld:
 • 'Op welke wijze pas ik mijn vastgoedportefeuille aan voor een optimale performance?'
 • 'Wat voor type vastgoed kan in deze regio worden ontwikkeld, gegeven de economische structuur en vastgoedtrends?'
 • 'Welke nichemarkten zijn kansrijk, welke eisen worden daarin gesteld en hoe kan dit worden vertaald in een succesvol vastgoedconcept?'
 • 'Is er in deze stad een markt voor mijn vastgoedproduct? Wat en waar zijn concurrerende ontwikkelingen?'
 • 'Hoe zullen vraag, aanbod en prijzen op de woningmarkt in onze stad zich ontwikkelen?'
 • 'Op welke wijze kan ik mijn vastgoed optimaal positioneren? Wie zijn de potentiële afnemers?'
Klik dan hier: Commercieel vastgoed


Heeft u een vraag op het gebied van Strategieën voor het behoud en aantrekken van bedrijven zoals bijvoorbeeld:

 • ‘Onze regio wil zich richten op het aantrekken van internationale life sciences-bedrijven. Is dat wel een omvangrijke markt?’
 • ‘Voor welke typen bedrijven uit binnen-en buitenland is onze stad nu echt geschikt?’
 • ‘Er vertrekken steeds meer fabrieken uit ons land. Hoe kunnen we dat proces stoppen en de nog bestaande fabrieken verankeren?’
 • ‘Wij hebben geen investeringspremies en specifieke belastingfaciliteiten. Betekent dat dat we onze internationale marketing moeten stoppen?’
 • ‘Hoe besteden we ons marketingbudget het meest effectief?’
Klik dan hier: Strategieën voor het behoud en aantrekken van bedrijven


Heeft u een vraag op het gebied van Logistieke ketenanalyse en logistiek advies zoals bijvoorbeeld:
 • 'Naar aanleiding van de overname van andere bedrijven, elk met eigen supply chain infrastructuur, stellen we ons de vraag met welke structuur de service aan onze klanten kan verbeteren.'
 • 'We willen de voorraden in het netwerk verlagen zonder effect op onze dienstverlening en service. Hoe dienen we dit aan te pakken?'
 • 'Wij willen onze opslag en distributie uitbesteden. Welke logistieke dienstverlener past bij ons bedrijf, logistieke opzet en doelstellingen?'
 • 'We dienen op korte termijn 15% op onze transportkosten te besparen. Hoe kunnen we dit realiseren zonder de betrouwbaarheid, flexibiliteit en levertermijn aan te tasten?'
 • 'Hoe kunnen we het managen van ons brede scala aan transporteurs optimaliseren? In hoeverre zou een control tower een oplossing bieden?'
 • 'Hoe kunnen we de ontwikkeling van onze business faciliteren in snel ontwikkelende gebieden zoals Rusland, China, India & Brazilië en welk supply chain model dienen we te implementeren?'
 • 'Wat is de juiste productie-/ inkoopstrategie voor onze producten en markten? Offshoring naar China of Vietnam of toch nearshoring in Latijns Amerika of Oost-Europa?'
 • 'Wat is het optimale distributienetwerk in termen van aantal, grootte en rollen van productie of distributielocaties?'
Klik dan hier: Logistieke ketenanalyse en logistiek advies


Heeft u een vraag op het gebied van Goederenvervoer zoals bijvoorbeeld:
 • ‘Hoe kan onze regio haar logistieke positie beter benutten, zodat het een echte logistieke hotspot wordt?’
 • ‘Wat is een concrete achterlandstrategie voor onze zeehaven?’
 • 'Met wie moet onze regio samenwerken?'
 • 'Hoe kan onze luchthaven zich verder specialiseren op vrachtgebied?’
 • ‘Wij vormen een combinatie van vijf bedrijven in de retaildistributie. Kunnen we meer en slimmer samenwerken en dus minder ‘lege’ kilometers maken?’
 • ‘Hoe moet stedelijke distributie in onze stad worden ingevuld met draagvlak onder verladers en vervoerders?’
 • ‘Hoe kan duurzaam goederenvervoer concreet uitgewerkt worden via vervoersmanagement in onze regio?’
 • ‘Kunt u ons assisteren in het opzetten van nieuwe systemen voor vervoersmanagement?’
 • ‘We willen ons stadsgewestelijk openbaar vervoer verbeteren. Light rail wordt vaak genoemd als oplossing. Kan dat werken in ons gebied?’
 • ‘Wat zijn de economische effecten van een nieuwe snelwegverbinding tussen twee steden?’
 • ‘Zijn er bij dit project mogelijkheden voor Publiek Private Samenwerking of zit dat er niet in?’
Klik dan hier: Goederenvervoer 


Aanmelden nieuwsbrief

Buck Consultants International geeft een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u ook op de hoogte blijven?
» Meld u aan voor de nieuwsbrief
» Lees de laatste nieuwsbrief