U bevindt zich hier: Services / Diensten » Goederenvervoer » Goederenvervoermanagement

Services / Diensten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren

Goederenvervoermanagement

Goederenvervoermanagement staat hernieuwd in de belangstelling nu bedrijven zich steeds meer bewust worden van de noodzaak om te komen tot duurzame oplossingen in hun vervoersproduct. Bedrijven worden ‘lean and green’ en ontvouwen plannen met positieve effecten op de uitstoot van CO2. Deze plannen worden ook in toenemende mate geïmplementeerd.

Ook gemeenten en regio’s ontwikkelen beleid en concepten voor een meer duurzame grootstedelijke distributie, waarbij de bevoorrading van bedrijventerreinen en kantoren steeds meer een rol gaat spelen.

Er zijn verschillende (maatschappelijke) ontwikkelingen gaande waar vervoersmanagement op in speelt. Zo zijn er bereikbaarheidsprogramma’s, die rondom grote infrastructurele werken zijn opgezet. De focus bij deze programma’s ligt tot op heden op het personenvervoer. Over goederenvervoer wordt wel vaak gesproken. Maatregelen blijven hierbij echter achter, maar zullen in toenemende mate aandacht krijgen. Vervoersmanagement het kan ook worden ingezet vanuit een klimaatbenadering (minder kilometers = minder CO2). Veel gemeenten werken momenteel aan een lokale klimaataanpak, vervoermanagement gaat hier een belangrijk onderdeel van uit maken.

Onze toegevoegde waarde

Buck Consultants International is toonaangevend als het gaat om het maken, doorrekenen en implementeren van een vervoersmanagementplan bij bedrijven. Wij hebben meegeholpen aan het stappenplan 'Vervoer het goed' dat frequent wordt gebruikt door bedrijven en overheden.

Voorbeeld activiteiten van ons bureau

 • 'Vervoer het goed’ (stappenplan in samenwerking met Agentschap NL e.a.)
 • Vervoersmanagementscans bij individuele bedrijven
 • CO2 reductie tool (in samenwerking met Connekt)
 • Tien punten plan om tot een synchromodaal transportbedrijf te komen

Voorbeeldcase Goederenvervoermanagement

 • Klant: Provincie Gelderland, Gemeenten Nijmegen en Beuningen
 • Opdracht: Door middel van het toepassen van goederenvervoermanagement een bijdrage leveren aan het oplossen van de luchtkwaliteitknelpunten op het huidige bedrijventerreine TPN-West in Nijmegen.
 • Project idee: BCI is samen met de lokale bedrijven op zoek gegaan naar goederenvervoermaatregelen, die zowel maatschappelijk (luchtkwaliteit) als bedrijfseconomische een positief effect hadden.
 • Methode: Als eerste stap in dit traject heeft BCI een nul-meting uitgevoerd om alle voertuigenbewegingen van en naar en het terrein in kaart te brengen. Vervolgens zijn op basis hiervan bedrijven geïdentificeerd voor een individueel verbetertraject. Daarnaast is een collectief verbetertraject uitgevoerd, waar diverse maatregelen uit naar voren zijn gekomen en ook zijn geimplementeerd.
 • Resultaat: Bij de individuele bedrijven is een gemiddelde emissiereductie op NOx en PM10 van 14% gerealiseerd. Het collectieve traject heeft er toe geleid dat er een bundelingconcept, genaamd CombiPakt, is opgestart waarmee kleine zendingen centraal op het bedrijventerrein worden afgehandeld. De uitkomsten en lessen van het project zijn ook verwerkt in het handboek VervoerHetGoed

Referenties Goederenvervoersmanagement

 • Bergen op Zoom/AgentschapNL: Impuls samenwerkingsverband vervoersmanagement Theodorus-haven Monitoring
 • Connekt: Transport Efficiënte Economie, Digiscan
 • Gemeente Nijmegen: Nulmeting Nijmegen West en Weurt
 • Gemeenten Nijmegen en Beuningen en Provincie Gelderland: Vervoersmanagement Nijmegen-West en Weurt, 2006
 • Gemeente Zutphen: Plan van aanpak Vervoersmanagement bedrijventerrein De Mars (containerterminal)
 • Havenbedrijf Rotterdam: Vervoersmanagement distriparken Rotterdam
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Transactie modalshift,
 • Provincie Noord-Brabant: Logistieke scans regio Noord-Brabant, 2003-2004
 • Provincie Zuid-Holland: Bundeling Dijklint (Kinderdijk)
 • Regio Twente: Goedervervoersmanagement TwenteKanaal
 • Stadsregio Arnhem Nijmegen/ SenterNovem: Handboek VervoerHetGoed
 • VNMI/AgentschapNL/Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Connekt: Transportbesparing Metallurgische industrie


Aanmelden nieuwsbrief

Buck Consultants International geeft een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u ook op de hoogte blijven?
» Meld u aan voor de nieuwsbrief
» Lees de laatste nieuwsbrief

Experts