U bevindt zich hier: Services / Diensten »  » Gebiedsontwikkeling

Services / Diensten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren

Gebiedsontwikkeling

Buck Consultants International is bij een groot aantal typen gebiedsontwikkelingsprojecten betrokken. Het varieert van de ontwikkeling van stationsomgevingen tot de ontwikkeling van brede zones langs infrastructuur, maar ook van herstructurering van bedrijventerreinen tot (her)ontwikkeling van een stadsdeel (woon- en werkgebieden). Onze adviseurs vervullen een rol in alle drie stadia van gebiedsontwikkeling: van ideefase (opstellen masterplan met expliciete aandacht voor de economische haalbaarheid), via uitvoeringsstrategieën (afspraken met betrokken partijen om opgestelde plannen ook te kunnen realiseren) naar implementatie en realisatie van plannen. Het onderscheidend vermogen van onze adviseurs is gelegen in de combinatie van ruime ervaring met dit soort complexe processen met inhoudelijke kennis over specifieke thema’s of een bepaalde regio en met het durven doorrekenen van ontwikkelingen en aannames (via business cases en MKBA’s) Dit alles om te komen tot realistische plannen.

Door de kennis van wat er in regio’s speelt in combinatie met beschikbare analyse tools zijn we ook goed in staat om prioriteiten aan te brengen in de vele plannen die in een regio in de pijplijn zitten. In deze economische tijden zijn goed onderbouwde keuzes nu eenmaal noodzakelijk.Onze toegevoegde waarde

 • Combinatie van vastgoed-, marketing- en bestuurlijke expertise
 • Netwerk binnen Rijksoverheid en regio’s
 • Marktkennis en een economische invalshoek
 • MKBA en Business Case kennis 

Voorbeeldactiviteiten van ons bureau

 • Gebiedsvisies
 • Ontwikkeling innovatieve (vastgoed)concepten
 • Proces- en projectmanagement
 • Strategisch en inhoudelijk advies 

Voorbeeld projecten van ons bureau

Voor het prioriteren van projecten (infra en gebiedsontwikkeling) is onlangs door BCI een handleiding prioritering MIRT opgesteld (in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu). Daaruit blijkt dat met de tools die beschikbaar en via enkele bestuurlijke toetsingsrondes tot een rangorde in projecten kan worden gekomen.

BCI is in de afgelopen jaren intensief betrokken geweest bij gebiedsontwikkelingsprojecten in Rotterdam (Stadshavens), de Waalsprong in Nijmegen en bij Brainport en tal van spoorzoneprojecten (Amsterdam, Tilburg, Eindhoven, Delft, Gouda, Groningen). Onze rol in die projecten was het aanscherpen van business cases, het opstellen van MKBA’s en het achterhalen van doelgroepen en marktkansen voor die omvangrijke projecten.

Referenties Gebiedsontwikkeling

 • Gemeente Aalsmeer: PrimaViera
 • Gemeente Eindhoven: MKBA Groene Corridor/Strijp
 • Gemeente Nijmegen: Kansen Novio Tech Campus
 • Gemeente Nijmegen: Waalfront
 • Gemeente Tilburg: Spoorzone
 • Gemeente Eindhoven: Brainport Avenue
 • Gemeente Venlo: Economische Effecten Venlo Trade Port
 • Groningen Seaports: MKBA Eemshaven
 • Ministerie van Infrastructuur & Milieu: Gebiedsagenda's, naar een nieuwe werkwijze
 • Ministerie van Infrastructuur & Milieu: MKBA Stadshavens
 • Projectbureau Buizenzone Eemsdelta: FES Buisleidingen MKBA
 • Projectbureau DCA: Economische effecten De Centrale As
 • Provincie Utrecht: Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • Gemeente Amsterdam: Conceptontwikkeling CS Amsterdam
 • Gemeente Haarlem: Beoordeling plannen spoorzone


Aanmelden nieuwsbrief

Buck Consultants International geeft een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u ook op de hoogte blijven?
» Meld u aan voor de nieuwsbrief
» Lees de laatste nieuwsbrief

Experts