U bevindt zich hier: Services / Diensten »  » Innovatie

Services / Diensten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren

Innovatie

Innovatie is cruciaal voor de nationale en regionale economie. Wij leveren daaraan vanuit twee invalshoeken een belangrijke bijdragen. Wij zijn in staat om samen met bedrijven en kennisinstellingen de kennisketen te versnellen op een zodanige wijze dat kennis ook kassa wordt. Wij hebben voor verschillende kennisregio’s (Twente, Oost-Nederland, Zeeland, Noord-Nederland, Metropoolregio Amsterdam, Zuidvleugel Randstad, Zuidoost Noord-Brabant, etc.) roadmaps/meerjarenprogramma’s voor innovatiebeleid opgesteld, maar ook door concrete projecten te realiseren, zoals bijv. een nieuw research lab, faciliteiten voor bedrijven om bij een universiteit ervaring op te doen met nieuwe technieken, gebouwen voor technostarters, het binnenhalen van financiering voor innovatieprogramma’s bij het Rijk en de EU.Onze toegevoegde waarde

 • Bekendheid met de regionale situatie en stakeholders
 • Van nieuwe thema’s economische projecten maken
 • Financiële analyses/business cases 

Voorbeeldactiviteiten van ons bureau

 • Begeleiding innovatietrajecten van conceptontwikkeling tot business case
 • Roadmaps voor regionale innovatie
 • Economische projectontwikkeling en financieringsconstructies
 • Evaluaties van innovatiebeleid 

Voorbeeldprojecten van ons bureau

Voor Oost-Nederland heeft BCI een Roadmap opgesteld voor Nanotechnologie, met concrete projecten in Twente (High Tech Factory), in Wageningen (CAT AgroFood) en in Nijmegen (M2M). Met dit programma is een basisfinanciering gekregen van het Rijk en regionale partners, maar uiteraard ook bijdragen vanuit de kennisinstellingen.

In Noord-Nederland heeft BCI bijdragen geleverd aan de opstart van het programma Healthy Ageing, door onder ander businessplannen te maken voor belangrijke onderzoeksfaciliteiten, de financiële dekking te verzorgen, maar ook door projecten voor bedrijven op te starten.

In Zuidwest-Nederland (Zeeland en West-Brabant) is een Businessplan Biobased Economy opgesteld dat door bedrijven, overheden en kennistellingen wordt uitgevoerd. Het uitgangspunt bij dit Businessplan is om combinaties te zoeken tussen duurzaamheid en publiekprivate samenwerking.Referenties Innovatie

 • Astron: REP Astron/IBM
 • Business Cluster Semiconductors: Propositie semiconductors
 • Europese Commissie: Technology transfer in depressed areas
 • Exposantenvereniging Elektrotechniek: Internationalisatie elektrotechnische sector
 • Exposantenvereniging Elektrotechniek: Electrotechniek en e-commerce
 • G 21; Samenwerkingsverband 21 grootste gemeenten in Nederland: ICT en grote steden beleid
 • Gemeente Emmen: Verkenning en positionering telecominfrastructuur
 • Gemeente Tilburg / Brabantse Ontwikkelings Maatschappij / Hoger onderwijsinstellingen in Tilburg: Verkenning van potentiële spin-offs van hoger onderwijsinstellingen
 • Health Valley: Red Medtech Highway
 • IOK Kempen: Toeleveranciers automobielindustrie
 • Kamer van Koophandel Amsterdam: Internationalisering commerciële diensten
 • Kamer van Koophandel Amsterdam: Economisch belang Maakindustrie in de Metropoolregio
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Versterking kennisinfrastructuur
 • NV NOM: Businessplan Biobased Noord-Nederland
 • Provincie Drenthe: FES-aanvraag Groen Gas
 • Provincie Friesland: Dairy Campus
 • Provincie Gelderland: Campussen Oost-Nederland
 • Provincie Groningen / RU Groningen e.a. : Uitwerking concept 'Groningen Kenniscentrum'
 • Provincie Limburg: Evaluatie-opzet Regionaal Technologie Plan
 • Provincie Overijssel/Provincie Gelderland: Masterplan Nanotechnologie
 • Provincie Overijssel: Kennispark Twente
 • Provincie Overijssel: Twente 2020
 • Provincie Overijssel: Universiteit Twente als ICT knooppunt
 • Provincie Zeeland: Business Case Biobased
 • Samenwerkingsverband Noord- Nederland: Ontwikkeling milieuproduktiesector
 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland: Inzet gelden voor Transitie alternatief Zuiderzeelijn
 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland: Positionering Noord Nederland in het Topsectoren beleid
 • Syntens Nieuwegein: Verkenning Fieldlab Biobased


Aanmelden nieuwsbrief

Buck Consultants International geeft een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u ook op de hoogte blijven?
» Meld u aan voor de nieuwsbrief
» Lees de laatste nieuwsbrief

Experts