U bevindt zich hier: Nieuws & Publicaties » BCI persberichten » Interactiemilieus leiden tot meer business en innovatie

Nieuws & Publicaties

Onze kernactiviteiten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren

Interactiemilieus leiden tot meer business en innovatie

Om als ondernemer succesvol te zijn, is samenwerking met andere partijen in de keten noodzakelijk. Niet alleen voor goede productkwaliteit, maar ook voor snelle en succesvolle afzet in de markt. Hoe kunnen bedrijventerreinen, werklocaties, kantorenparken en binnenstedelijke milieus zodanig worden ingericht dat deze samenwerking en innovatie worden ‘uitgelokt’?


“Het is belangrijk om aan de stedenbouwkundige aandacht voor deze zogenaamde interactiemilieus de economische dimensie toe te voegen. Interactie heeft immers als doel het bedrijf te versterken, de omzet te vergroten of de positie te versterken”, zegt Sandra van Liere, principal consultant bij BCI. Zij schreef recentelijk in het vakblad ROmagazine een artikel over interactiemilieus, waarin ze nader ingaat op twee geografische schaalniveaus: gebouwen en gebied (je kunt immers ook op bijv. een hogere schaal interactie stimuleren, bijv. op Randstadniveau).
 
Typen interactiemilieus

Van Liere maakt een onderscheid in drie soorten interactiemilieus:
In een mono+interactiemilieu hebben bedrijven van soortgelijke aard die soortgelijke producten of diensten verzorgen baat bij interactie om efficiënter te kunnen opereren. Denk aan toeleveranciers van grote OEM-ers (Original Equipment Manufacturer, de producent van het eindproduct), die zich geclusterd vestigen in de nabijheid van hun klanten.
In een keten-interactiemilieu zoeken diverse schakels in één keten interactie met elkaar om bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van de keten te versterken. Zo vestigen zich op en rond veilingterreinen ondernemingen die versproducten produceren, verwerken, verpakken en verkopen aan retail en consumenten.
Bij een crossover-interactiemilieu zijn inspiratie en kruisbestuiving belangrijke drijfveren om te innoveren en kennis te vergroten, waarbij het niet nodig is dat die inspiratie van soortgenoten moet komen uit dezelfde keten of sector. Creatieve broedplaatsen zijn hier voorbeelden van, maar ook high tech omgevingen als de campussen in Eindhoven en Utrecht.

Voorbeelden

In onderstaand schema staat een reeks voorbeelden van deze typen interactiemilieus op de twee schaalniveaus:Bron: Buck Consultants International, 2016

Organisatie
“Fysieke voorzieningen helpen interactie, zo lang ze voldoende ruimte blijven bieden voor flexibiliteit en aanpassing als de eisen van gebruikers in de tijd veranderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om iets simpels als de beschikbaarheid van gemeenschappelijke ruimtes, maar ook om gezamenlijk gebruik van relatief dure voorzieningen als een lab of een distributiestraat”, aldus Van Liere. Maar alléén fysieke voorzieningen zijn geen garantie voor succes. “De gebouwde omgeving gaat leven door welgemikte programma’s en andersoortige ingrepen: de vorm moet kloppen natuurlijk, maar de ‘inrichting’ maakt het af. Dat kan van alles zijn, uiteenlopend van exposities en sportactiviteiten tot expertisebijeenkomsten over het gebruik van hoogwaardige hightech apparatuur in een open innovatie lab. Met andere woorden: een interactiemilieu komt tot bloei als iemand er ook zijn best voor doet. Een partij die zaken organiseert, faciliteert en initieert”.

Geïnteresseerd om het volledige artikel te lezen en praktische tips te krijgen hoe een interactiemilieu te creëren, lees hier.

Sandra van Liere leidt op 3 november 2016 tijdens het Bedrijventerreincongres in Zaandam een interactieve sessie over interactiemilieus, waarin Mirjam Mol, directeur Pivot Park Oss een inleiding houdt over de succesvolle ontwikkeling van deze (voormalige Organon/MSD) campus. Zie www.btcongres.nl.

Meer informatie:
Sandra van Liere: tel: 024-3790222, sandra.liere@bciglobal.com

«« terug

Aanmelden nieuwsbrief

Buck Consultants International geeft een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u ook op de hoogte blijven?
» Meld u aan voor de nieuwsbrief
» Lees de laatste nieuwsbrief